Skip to main content

TESTPreventie postpartum depressie

­

In deze training leer je hoe je bij aanstaande en pas bevallen moeders depressieve klachten kunt signaleren en bespreken. En hoe je hen kunt motiveren en doorverwijzen naar een preventieve interventie.


Back