Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker

U bent een van de behandelaren uit het deskundigenbestand van het NVPO (Vereniging voor Psychosociale Oncologie) en bent gevraagd deel te nemen aan een pilot. Om u goed voor te bereiden op deze pilot volgt u eerst een online training die u afsluit met een toets.