IVA training 21 november 2018

Trimbos-instituut | Training | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

De driedaagse train de trainer heeft een afwisselend programma met kennisoverdracht, oefeningen en rollenspelen. De training sluit af met een terugkomdag die een intervisieachtig karakter heeft waarin aan de hand van de praktijk de theorie en ervaringen verder worden uitgediept.

In de eerste twee dagen van de VERS I cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • oorsprong van de cursus
  • indicatiestelling
  • attitude en vaardigheden van de VERS-trainer
  • opbouw van de cursus: psycho-educatie, emotieregulatie, gedragsvaardigheden, signaleringsplan
  • mensen met Emotie Regulatie Stoornis (ERS) die de training hebben gevolgd vertellen iets over hun ervaringen
  • plaats van de training in de behandelcontext

De trainingen zijn ontwikkeld in Amerika door Nancee Blum (www.steppsforbpd.com) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Inmiddels wordt al meer dan 13 jaar met VERS gewerkt in Nederland: meer informatie

Organisatie van de train de trainers trainingen verloopt vanaf 2016 via het Trimbos-instituut.


Cursusontwikkelaar: Maddy Blokland

Alcohol en Drugs | Basiscursus

Deze basiscursus informeert u over de hoofdeffecten van drugs en alcohol en welke factoren van invloed zijn op mate van effect. U maakt kennis met de meest voorkomende drugs.

Open en Alert

Alcohol- en drugsgebruik komen veel voor in de jeugdzorg, justitiële voorzieningen en zorgvoorzieningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Deze training leert professionals het alcohol- en drugsgebruik van een cliënt te signaleren en bespreekbaar te maken.

Rookvrije Start

Cursus voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. Aan de hand van casussen laten we zien hoe een gesprek over stoppen met roken vorm kan krijgen en welke gesprekstechnieken daarbij belangrijk zijn. Ook leren deelnemers hoe en naar wie ze (aanstaande) ouders kunnen doorverwijzen.