Omgang met persoonsgegevens

Het Trimbos-instituut verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens van cursisten en evt. mentoren die zich bij Trimbos in de e-learning omgeving hebben geregistreerd met de grootste zorgvuldigheid teneinde

  • U te laten inloggen in het systeem en voor administratieve doeleinden.
  • U eventueel na afloop van de dienstverlening via de e-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om uw mening te vragen over de dienstverlening.
  • U na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten en/of een certificaat te verstrekken.
  • Om de dienstverlening te evalueren.

We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Het Trimbos-instituut verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij deze derden verantwoordelijk zijn voor leertrajecten (bijvoorbeeld als mentor), tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Voor de opslag van gegevens maakt Trimbos gebruik van de diensten van een hostingpartij. En het Trimbos-instituut zorgt er voor dat uitsluitend bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens door middel van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden. Elearning.trimbos.nl maakt geen gebruik van cookies

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Privacystatement op trimbos.nl.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Tel 030-2971100
info@trimbos.nl