HONOS training 20 november 2018

Trimbos-instituut | Training | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

De driedaagse train de trainer heeft een afwisselend programma met kennisoverdracht, oefeningen en rollenspelen. De training sluit af met een terugkomdag die een intervisieachtig karakter heeft waarin aan de hand van de praktijk de theorie en ervaringen verder worden uitgediept.

In de eerste twee dagen van de VERS I cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • oorsprong van de cursus
  • indicatiestelling
  • attitude en vaardigheden van de VERS-trainer
  • opbouw van de cursus: psycho-educatie, emotieregulatie, gedragsvaardigheden, signaleringsplan
  • mensen met Emotie Regulatie Stoornis (ERS) die de training hebben gevolgd vertellen iets over hun ervaringen
  • plaats van de training in de behandelcontext

De trainingen zijn ontwikkeld in Amerika door Nancee Blum (www.steppsforbpd.com) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Inmiddels wordt al meer dan 13 jaar met VERS gewerkt in Nederland: meer informatie

Organisatie van de train de trainers trainingen verloopt vanaf 2016 via het Trimbos-instituut.


Cursusontwikkelaar: Maddy Blokland

E-learning voor vervoerders

DEMO | Twee e-learning modules voor werknemers in het openbaar vervoer: Passagiers met verward gedrag - Hoe ga je ermee om? en Passagiers onder invloed van alcohol en drugs  - Hoe ga je ermee om? 

Aanpassingsstoornis bij (ex)patiënten met kanker

U bent een van de behandelaren uit het deskundigenbestand van het NVPO (Vereniging voor Psychosociale Oncologie) en bent gevraagd deel te nemen aan een pilot. Om u goed voor te bereiden op deze pilot volgt u eerst een online training die u afsluit met een toets.

Dementiebril

Mantelzorgers, naasten en verzorgenden zijn vaak beniieuwd hoe mensen met dementie hun leven en omgeving ervaren. Met de virual realitybril en een bijbehorende film kan iedereen ervaren hoe het voelt om dementie te hebben.
Aan de simulatie op de bril is een e-learning gekoppeld, waarin je stilstaat bij wat je hebt beleefd in de film. Zo krijg je meer inzicht in je eigen houding richting mensen met.dementie.

Meer informatie over de virtual reality bril en de film: website Dementiebril