Open en Alert train-de-trainer

Deze leeromgeving is speciaal bedoeld voor preventiewerkers bij instellingen voor verslavingszorg die zorg- en welzijnsorganisaties begeleiden bij de uitvoering van Open en Alert.