HONOS training 20 november 2018

Trimbos-instituut | Training | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

De driedaagse train de trainer heeft een afwisselend programma met kennisoverdracht, oefeningen en rollenspelen. De training sluit af met een terugkomdag die een intervisieachtig karakter heeft waarin aan de hand van de praktijk de theorie en ervaringen verder worden uitgediept.

In de eerste twee dagen van de VERS I cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • oorsprong van de cursus
  • indicatiestelling
  • attitude en vaardigheden van de VERS-trainer
  • opbouw van de cursus: psycho-educatie, emotieregulatie, gedragsvaardigheden, signaleringsplan
  • mensen met Emotie Regulatie Stoornis (ERS) die de training hebben gevolgd vertellen iets over hun ervaringen
  • plaats van de training in de behandelcontext

De trainingen zijn ontwikkeld in Amerika door Nancee Blum (www.steppsforbpd.com) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Inmiddels wordt al meer dan 13 jaar met VERS gewerkt in Nederland: meer informatie

Organisatie van de train de trainers trainingen verloopt vanaf 2016 via het Trimbos-instituut.


Cursusontwikkelaar: Maddy Blokland