Cursussen met aangepast thema en navigatie tbv LTI koppeling (thema Boost, plugin block_navlti)

E-learning voor zorgverleners over het voeren van een gesprek over stoppen met roken, het geven van een stopadvies en doorverwijzen naar een begeleider.

Cursus voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. Aan de hand van casussen laten we zien hoe een gesprek over stoppen met roken vorm kan krijgen en welke gesprekstechnieken daarbij belangrijk zijn. Ook leren deelnemers hoe en naar wie ze (aanstaande) ouders kunnen doorverwijzen.

Deze basiscursus informeert u over de hoofdeffecten van drugs en alcohol en welke factoren van invloed zijn op mate van effect. U maakt kennis met de meest voorkomende drugs.

Mantelzorgers, naasten en verzorgenden zijn vaak beniieuwd hoe mensen met dementie hun leven en omgeving ervaren. Met de virual realitybril en een bijbehorende film kan iedereen ervaren hoe het voelt om dementie te hebben.
Aan de simulatie op de bril is een e-learning gekoppeld, waarin je stilstaat bij wat je hebt beleefd in de film. Zo krijg je meer inzicht in je eigen houding richting mensen met.dementie.

Meer informatie over de virtual reality bril en de film: website Dementiebril

Alcohol- en drugsgebruik komen veel voor in de jeugdzorg, justitiële voorzieningen en zorgvoorzieningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Deze training leert professionals het alcohol- en drugsgebruik van een cliënt te signaleren en bespreekbaar te maken.

Deze basiscursus informeert u over de hoofdeffecten van drugs en alcohol en welke factoren van invloed zijn op mate van effect. U maakt kennis met de meest voorkomende drugs.